STICHTING HISTORIE WAMEL

Van, voor en door Wamel, met speciale dank aan onze sponsors en donateurs

Over ons
SHW Schilderijen - 3434.jpg

Stichting Historie Wamel
p/a Clarissenstraat 2
6659BN Wamel
info@historiewamel.nl

Bestuur
Joop Lamers, voorzitter
Erik Bouwman, secretaris a.i.
Jan Zondag, penningmeester
Herman Janssen, bestuurslid

Vrijwilligers
Truus Augustijnen-Koolhout, Henk Burgers
Gert Lamers, Truus van Sommeren-Janssen
Iris Vanhommerig, Jurgen Telkamp
Hans Zondag, Rein van Rossum
Tonnie van Rooij-Lamers, Ria Lamers-Van Wijk
Miem Janssen-Lamers, Francien Janssen-Van Heumen, Anton Janssen

Wilt u vrijwilliger worden?
U gaat op een vaste tijd werkzaamheden binnen SHW verrichten, maar het is ook mogelijk vanuit thuis te werken. U indexeert en inventariseert de gescande objecten, zoals foto's, kranten, boeken en folders.
Werkt u liever aan een project? SHW organiseert tweemaal per jaar een tentoonstelling en brengt vier maal per jaar een nieuwsbrief uit. Ook dan bent u van harte welkom om hier aan mee te werken.
Bij SHW werkt u in een informele sfeer in de Grote Bestuurskamer van het VTC in Wamel.
Het seizoen wordt in juli afgesloten met een gezellig samenzijn om daarna te genieten van de zomervakantie.
Meld u aan via: info@historiewamel.nl

Beste bezoeker

De website van de Stichting Historie Wamel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Om onjuiste, onvolledige of privacygevoelige gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen wendt U zich tot de Stichting Historie Wamel. info@historiewamel.nl

Vraagje
Hebt u foto's, bidprentjes, krantenknipsels, boeken, onderwerpen voor een artikel, familieverhalen of gegevens over verenigingen, bedrijven, festiviteiten enz. neem contact met ons op via E-mail: info@historiewamel.nl

AVG, privacybeleid

Stichting Historie Wamel (SHW) respecteert de privacy van donateurs, sponsors en vrijwilligers en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze publicaties bij u te bezorgen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. SHW zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of aan derden ter beschikking stellen.

SHW gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze:

  • Als u sponsor, donateur of vrijwilliger wordt, hebben we uw naam, adres en woonplaats nodig om met publicaties u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
  • Wij gebruiken geen E-mailadressen om onze publicaties bij u te bezorgen, tenzij u aangegeven heeft de publicaties via E-mail te willen ontvangen. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een briefje aan de secretaris.
  • Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij naar uw naam, adres en woonplaats. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.
  • Wanneer u via E-mail een vraag of opmerking heeft wordt u via E-mail onze reactie teruggekoppeld. Uw E-mailadres wordt niet opgeslagen.

SHW verkoopt uw gegevens niet
SHW zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of delen met andere partijen. Onze bestuursleden, vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
SHW gebruikt bij het bezoeken van onze website geen cookies om gegevens van u te verzamelen of u te volgen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen bij Stichting Historie Wamel geen cookies ontvangt.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaart zolang dat nodig is om de dienst voor u uit te kunnen voeren maar niet langer dan 7 jaar, de wettelijke bewaartermijn.

Beveiligen
Wij beveiligen uw gegevens door uw gegevens op te slaan op de computer waar een dubbele wachtwoord op zit en alleen de bestuursleden hebben toegang tot uw gegevens. Zij hebben de toegang nodig om u publicaties en mededelingen toe te sturen.

Uw rechten

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door SHW.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek indienen bij de secretaris van SHW, secretaris@historiewamel.nl. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen zullen we u vragen om u te identificeren.

Europese Privacywetgeving/AVG
Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen.

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de secretaris van SHW.